Meeluisteren

Evangelisatiedag 2022

Evangelisatiedag op 26 maart

‘Wat kan ik doen?’ Dat is een vraag die we veel horen rondom het evangelisatiewerk. Daar hopen we met u/jou D.V. zaterdag 26 maart 2022 over na te denken.

In de hoofdlezing die live te volgen is, gaat evangelist Lennard Elenbaas in op de noodzaak om een evangeliserende gemeente te zijn en de ‘houding’ die van ons als leden vereist wordt. Evangelisatie is een opdracht die de Heere Jezus Zijn kerk heeft gegeven. Tijdens deze evangelisatiedag zullen de sprekers en workshopsleiders daarom voor iedereen een handreiking doen: kerkenraadslid, lid van evangelisatiecommissie en voor elk gemeentelid.

 

Luistert en doe(t) u/jij (weer) mee?

 

Kijk voor meer informatie, aanmelden voor de workshops en het live volgen van deze dag op evgg.nl/evangelisatiedag