Meeluisteren

Herdenkingsboek ‘Kleine kracht’

Herdenkingsboek ‘Kleine kracht’ 100 jaar Gereformeerde Gemeente Nieuwdorp

Dit is een tweede vermeerderde druk van het boekje bij het 80-jarig bestaan van de gemeente. Het is aangevuld met meerdere historische gegevens, een zestal interviews met en over oud-ambtsdragers verlevendigen het beeld van de gemeente en hoe de Heere al vanouds onder ons heeft willen wonen en Zijn volk heeft mogen hebben. Tevens aangevuld met de geschiedenis van de laatste 20 jaar en iedere vereniging verteld zijn verhaal in woord en beeld in fullcolour. Aansluitend is de volledige herdenkingsdienst van 26 augustus opgenomen van onze eigen (oud)predikant, Ds. A.J. de Waard en de toespraken van consulent Ds. D. de Wit en ouderling D. den Haan.

Kortom een waardevolle uitgave, niet alleen voor onze gemeente maar voor iedereen die interesse heeft in de gemeenten in de classis en daarbuiten.

Het boek omvat 248 bladzijden; rijk geïllustreerd waarvan 1/3 in fullcolour, gebonden in harde band. De verkoopprijs is € 19,50 excl. verzendkosten.

Onze Activiteiten Commissie verzorgd de verkoop/distribueren  waarvan de opbrengst ten goede komt aan aflossing pastorie gelden en sparen voor uitbreiding kerkgebouw.

Graag zien we nu al uw bestelling tegemoet

Graag uw bestelling plaatsen via de mail, acnieuwdorp@outlook.com of bellen naar Dhr. Koos Hage  06- 30573728 van AC . Vermeldt dan hoeveel ex. u wenst, uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Betalingen naar NL10 RABO 0380501775 TNV, J Hage onder vermelding boekje 100 jaar. Bedrag € 19.50  en € 4,00 euro verzendkosten of afhalen op Prinses Christinastraat 21 Nieuwdorp.

Bedankt voor u bestelling.