Meeluisteren

Collecte tijdelijk

U kunt u giften overmaken op onderstaande rekeningnummers:

NL94 RABO 0380 5288 78     (Kerk, extra collecten, overige giften)

NL16 RABO 0320 5053 24     (Diaconie)

NL93 RABO 0380 5496 54     (Collectebonnen)

Binnenkort kunt u ook uw giften overmaken via QR-codes die op deze pagina zullen verschijnen. Na live-gang van de website bleek dit nog niet naar behoren te functioneren en is deze optie tijdelijk verwijderd. Er wordt aan gewerkt om dit op te lossen.