Meeluisteren

Hulp(vragen)

Uw kerkenraad  heeft een contactpersoon aangesteld binnen de kerkenraad in de persoon van ouderling de Visser. Bij hem kunt u en jij terecht met allerlei vragen over zorgen, geaardheid, identiteit etc. die u als persoon of gezin aangaan en waar u (nog) niet met anderen over kunt spreken.

Alle meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Contactpersoon: Ouderling W.C. de Visser

wcdevisser@gergemnieuwdorp.nl

06 – 51 53 49 77