Meeluisteren

Verenigingen

Onze gemeente kent diverse verenigingen en zangkoren. Gods Woord staat hier centraal, daarnaast is er ruimte voor ontspanning en ontmoeting.

Bibliotheek:
Geopend op woensdagavond van 19:00 uur tot 19:30 uur. Als er dan een kerkdienst of gemeenteavond o.i.d. is, verschuift de bibliotheek naar de donderdagavond.

Verenigingen:

Koren:

Commissies:

 

Bijbelstudie
Data seizoen 2024 eerste helft: 29 februari, 28 maart, 18 april, 30 mei en 27 juni.

Vragen voor 29 februari over Romeinen 9:14-21

 1. Waarom is de uitverkiezing niet onrechtvaardig? Waarom zou een zondig mens zich eigenlijk niet bekommeren om de verkiezing en verwerping?
 2. Waarom is de verwerping niet zonder reden? Wat betekent het dat ons verstand verduisterd en te beperkt is om Gods beleid te doorgronden?
 1. Welke redenen geeft Paulus voor de gedachte dat de verwerping niet oneerlijk is? Wat betekent het dat wij niet tegen God moeten antwoorden?
 2. Paulus gebruikt het voorbeeld van Farao. Noem enkele soortgelijke voorbeelden (uit de Bijbel) van mensen die God wel gebruikte, maar zelf niet bekeerd werden.
 3. Wat is de troost van de uitverkiezing?
  ———
 4. Wat betekenen de vragen in vers 19?
 5. Zijn er voorbeelden in de Bijbel waarin God klaagt over de zonden van Zijn schepselen, de mensen?
 6. Waarom is het verkeerd om God van oneerlijkheid in Zijn verkiezend handelen te verdenken?
 7. Waar komen we het beeld van de pottenbakker voor God in Zijn handelen in de Bijbel tegen? Wat heeft Paulus
  ermee willen uitdrukken in Romeinen 9?