Meeluisteren

Verenigingen

Onze gemeente kent diverse verenigingen en zangkoren. Gods Woord staat hier centraal, daarnaast is er ruimte voor ontspanning en ontmoeting.

Bibliotheek:
Geopend op woensdagavond van 19:00 uur tot 19:30 uur. Als er dan een kerkdienst of gemeenteavond o.i.d. is, verschuift de bibliotheek naar de donderdagavond.

Verenigingen:

Koren:

Commissies:

 

Bijbelstudie
De volgende bijbelstudie is in het nieuwe seizoen.